Zero emissie oplossingen centraal tijdens lustrumeditie ReinigingsDemoDagen


Op 7 en 8 juni organiseert de sectie RAI CarrosserieNL op het terrein van Flevonice in Biddinghuizen voor de tiende keer de ReinigingsDemoDagen (RDD). De voorbereidingen van deze lustrumeditie voor professionals in de afval- en reinigingsindustrie zijn inmiddels in volle gang. Emissieloze reinigingsoplossingen vormen dit jaar het thema van de beurs. Ruim 80 exposanten presenteren in Biddinghuizen de nieuwste technologieën, innovaties, producten en diensten uit de wereld van afvalinzameling, straatreiniging en rioolbeheer.

De ReinigingsDemoDagen, een initiatief van de leden van afdeling Reinigingsvoertuigen binnen sectie RAI CarrosserieNL, is al een decennium  een begrip voor iedereen die professioneel actief is in de afval- en reinigingswereld. Vertegenwoordigers van gemeentelijke reinigingsdiensten, provincies, waterschappen, afvalverwerkers en aanverwante bedrijven kunnen hier de laatste technologieën, noviteiten, trends, ontwikkelingen en producten zelf zien, ervaren en met elkaar netwerken. De beurs kent traditioneel een bonte mix aan bezoekers, uiteenlopend van inkopers, chauffeurs tot veegmachinisten, vertelt Arjan van Wessem, vice-voorzitter van de RDD. ‘Zij kunnen op de RDD  kennismaken met een breed aanbod aan voertuigen en machines én verschillende demonstraties en presentaties bijwonen.’

Thema: zero emissie

Om te benadrukken dat de sector niet alleen een schone omgeving hoog in het vaandel heeft staan, maar dat de toegepaste voertuigtechniek eveneens bijdraagt aan een beter milieu, ligt de focus van de RDD dit jaar op zero emissie, zegt Vincent Janssen.  Hij is als lid van de werkgroep RDD mede verantwoordelijk voor de organisatie. ‘We proberen zoveel mogelijk de nadruk te leggen op groene oplossingen binnen de reinigingsbranche: elektrificering, waterstof etc.’

IKEA spoorboekje

Om er voor te zorgen dat bezoekers niets missen en dat exposanten op hun beurt zoveel mogelijk bezoekers langs hun stand krijgen is voor de looproute langs de stands uitgegaan van een soort ‘IKEA spoorboekje’. Daarbij passeert men automatisch alle stands en is tegelijkertijd alles wat groen, duurzaam, circulair of zero emissie is eenvoudig te vinden.

Groene locatie

Van Wessem en Janssen leggen uit dat het tweejarige event inmiddels een lange geschiedenis kent. ‘De succesvolle start van de RDD in 2003 in Rosmalen smaakte naar meer en kreeg daarna een vervolg in Lelystad. In 2021 stond de beurs op het terrein van het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soest gepland, maar kon vanwege corona geen doorgang vinden. Omdat we dit jaar niet meer terecht konden bij het NMM kwam Flevonice in Biddinghuizen in beeld. Een perfecte  ‘groene’ locatie die volledig aansluit bij onze criteria: centraal gelegen, meer dan voldoende expositieruimte, uitstekend geschikt om zware voertuigen te herbergen én passend bij ons thema. ‘Het terrein van Flevonice is omgeven door een woud van zonnepanelen en straalt dus duurzaamheid uit.’

Voor en door de leden

Het unieke van de RDD is dat het evenement voor en door de  leden wordt georganiseerd. De RDD-werkgroep, die bestaat uit een afvaardiging van 7 leden, heeft volledige autonomie – zowel organisatorisch als financieel – en wordt ondersteund door het secretariaat van RAI CarrosserieNL. Het mooie daarbij is, beklemtonen Van Wessem en Janssen, dat alle deelnemers zich op basis van gelijkwaardigheid inspannen om een prachtig evenement neer te zetten. ‘Zij laten als concullega’s het algemeen belang prevaleren boven hun individuele belangen.  Dat was, is en blijft de kracht van de ReinigingsDemoDagen.’

Uitnodiging kennissessies tijdens de RDD vakbeurs 7 & 8 juni in Biddinghuizen


Er zijn maar 125 plekken beschikbaar per kennissessie, dus weer er snel bij en meld je aan.

 

Convenant duurzame reinigingsvoertuigen in relatie tot Zero Emissie Stadslogistiek en passende laadinfrastructuur

Woensdag 7 juni 10.00 – 11.30 uur     

In deze kennissessie over het convenant duurzame voertuigen en brandstoffen in de reinigingsbranche zal door Rijkswaterstaat een toelichting gegeven worden op de achtergronden, het doel en de afspraken uit dit convenant. Daarnaast zullen ook een aantal onderzoeken en inzichten in de ontwikkelingen van zero emissie reinigingsvoertuigen aan de orde komen, waarbij er uiteraard gelegenheid is om vragen te stellen.

Het laten rijden van zero emissie voertuigen vraagt ook om passende laadinfrastructuur. Om te komen tot voldoende en passende laadinfrastructuur werkt Nederland aan een Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De NAL Logistiek heeft een stappenplan opgesteld om beleidsmakers en wagenparkbeheerders mee te nemen in de stappen welke gezet kunnen worden om tot een zero emissie wagenpark te komen. De onderzoekmanager van de NAL Logistiek neemt met u dit stappenplan door. Tot slot zal er  aandacht besteed worden aan beleid en ontwikkelingen in de Zero Emissie Zones in Nederland, inclusief de consequenties voor de sector van de reinigingsvoertuigen.

Aanmelden kennissessie woensdag 7 juni

 

Het verantwoord afstoten van overtollige (overheids) goederen

Donderdag 8 juni 10.00 – 11.00 uur     

Waar nieuwe goederen worden aangeschaft is veelal sprake van vervanging van het oude. Voor deze overtollige goederen moet in dat geval een nieuwe bestemming gevonden worden. Bij de inkoop van nieuwe goederen wordt zorgvuldig aandacht besteed aan transparantie, marktconforme prijsvorming en duurzaamheid. Maar hoe is dit geregeld bij de overheid met betrekking tot het afstoten van gebruikte goederen? Welke afwegingen worden gemaakt bij de verschillende opties van afstoten? Hoe vinden we de balans tussen financiële opbrengsten, integer en toch praktisch handelen en duurzaamheidsambities?

In deze lezing worden door Onlineveilingmeester de verschillende opties over het afstoten van goederen door de overheid besproken. We kijken naar de huidige situatie en schetsen een situatie waarbij optimale restwaarde op zowel financieel, circulair als ethisch (o.a. transparant/integer handelen) vlak centraal staan.

Aan de hand van relevante casussen worden diverse situaties op een interactieve manier besproken om zo meer inzicht te krijgen in dit thema.

Aanmelden kennissessie donderdag 8 juni

 

Save the date:
14 & 15 mei 2025

Aanmelden nieuwsbrief

Follow us