Uitnodiging kennissessies tijdens de RDD vakbeurs 7 & 8 juni in Biddinghuizen


Er zijn maar 125 plekken beschikbaar per kennissessie, dus weer er snel bij en meld je aan.

 

Convenant duurzame reinigingsvoertuigen in relatie tot Zero Emissie Stadslogistiek en passende laadinfrastructuur

Woensdag 7 juni 10.00 – 11.30 uur     

In deze kennissessie over het convenant duurzame voertuigen en brandstoffen in de reinigingsbranche zal door Rijkswaterstaat een toelichting gegeven worden op de achtergronden, het doel en de afspraken uit dit convenant. Daarnaast zullen ook een aantal onderzoeken en inzichten in de ontwikkelingen van zero emissie reinigingsvoertuigen aan de orde komen, waarbij er uiteraard gelegenheid is om vragen te stellen.

Het laten rijden van zero emissie voertuigen vraagt ook om passende laadinfrastructuur. Om te komen tot voldoende en passende laadinfrastructuur werkt Nederland aan een Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De NAL Logistiek heeft een stappenplan opgesteld om beleidsmakers en wagenparkbeheerders mee te nemen in de stappen welke gezet kunnen worden om tot een zero emissie wagenpark te komen. De onderzoekmanager van de NAL Logistiek neemt met u dit stappenplan door. Tot slot zal er  aandacht besteed worden aan beleid en ontwikkelingen in de Zero Emissie Zones in Nederland, inclusief de consequenties voor de sector van de reinigingsvoertuigen.

Aanmelden kennissessie woensdag 7 juni

 

Het verantwoord afstoten van overtollige (overheids) goederen

Donderdag 8 juni 10.00 – 11.00 uur     

Waar nieuwe goederen worden aangeschaft is veelal sprake van vervanging van het oude. Voor deze overtollige goederen moet in dat geval een nieuwe bestemming gevonden worden. Bij de inkoop van nieuwe goederen wordt zorgvuldig aandacht besteed aan transparantie, marktconforme prijsvorming en duurzaamheid. Maar hoe is dit geregeld bij de overheid met betrekking tot het afstoten van gebruikte goederen? Welke afwegingen worden gemaakt bij de verschillende opties van afstoten? Hoe vinden we de balans tussen financiële opbrengsten, integer en toch praktisch handelen en duurzaamheidsambities?

In deze lezing worden door Onlineveilingmeester de verschillende opties over het afstoten van goederen door de overheid besproken. We kijken naar de huidige situatie en schetsen een situatie waarbij optimale restwaarde op zowel financieel, circulair als ethisch (o.a. transparant/integer handelen) vlak centraal staan.

Aan de hand van relevante casussen worden diverse situaties op een interactieve manier besproken om zo meer inzicht te krijgen in dit thema.

Aanmelden kennissessie donderdag 8 juni