Kennissessies: Zero emission reinigingsvoertuigen en trends in gladheidsbestrijding

23 mei, 2019

Hoe zit het precies met de alternatieve brandstoffen en reinigingsvoertuigen zoals vuilniswagens en veegmachines? Welke keuzes maken fabrikanten en beleidsmakers om de openbare ruimte schoon maar ook de lucht schoon te houden? Zijn er alternatieven en trends in de moderne gladheidsbestrijding? Vragen die we op een tweetal kennissessies op de Reinigingsdemodagen 2019 de revue laten passeren.

Vooraf aanmelden noodzakelijk
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. De kennissessies zijn kosteloos en vinden plaats op woensdag 5 en donderdag 6 juni 10.00 tot 12.00 uur tijdens de RDD. De kennissessies zijn speciaal voor beleidsmakers en beslissers in de reinigingsbranche. Vanwege het beperkt aantal plaatsen is het aanmelden vooraf noodzakelijk!

De ontwikkelingen voor schonere lucht (Convenant Reinigingsbranche, Green Deals, Zero Emission Stadsdistributie en OV, trends in aanbestedingen) volgen elkaar in hoog tempo op en ook is het aanbod in de markt steeds volwassener. Welke richting moeten we inslaan? Bij de sessie wordt u geïnformeerd over de kansen voor het gebruik van alternatieve brandstoffen om het wagenpark uiteindelijk op zero emissie te krijgen. Om alle kanten van het onderwerp te belichten hebben we een aantal interessante sprekers:

  • Rijkswaterstaat zal als projectleider hun rol en visie achter het onlangs ondertekende Convenant Reiningingsvoertuigen toelichten
  • Mathijs van der Mast, directeur VDL Translift. VDL heeft haar ambities op het gebied van elektrische bussen de afgelopen jaren getoond aan de markt, en richt zich nu op de introductie van een EV vrachtwagen. VDL Translift gaat dit voertuig opbouwen voor afvalinzameling en in een proeftuin er ervaringen mee verzamelen
  • prof.dr. Ad van Wijk, die naast dat hij verbonden is aan de TU Delft ook duurzaam ondernemer is. Wordt breed herkend als autoriteit als het gaat om de toepassing van waterstof
  • Hans Binnendijk, Scania. Scania heeft net als veel aanbieders duurzame ambities, maar kiest niet voor één oplossing. Binnendijk neemt ons mee in hun duurzame strategie en hun keuzes
  • Om naast de theorie vooral ook de link naar de praktijk te maken sluiten we af met een gebruikersdiscussie met ervaringsdeskundigen van Cure, Baetsen en Groningen.

Programma 6 juni: trends in gladheidsbestrijding
De sessie richt zich speciaal op trends in gladheidsbestrijding. De druk op het wegennet neemt toe, de eisen van de gebruikers worden steeds hoger en ook zien we ook hier klinkt de vraag of het niet duurzamer kan steeds vaker.

We hebben aan aantal interessante partijen verzameld:

  • Hillebrand Breuker, gezicht van Grass2Grit. Dit circulaire concept is gericht op gladheidsbestrijding en (her)gebruik van grasvezels. Heeft zijn verhaal al mogen doen in de vorm van een TEDtalk, dus ook zeker goed genoeg voor de RDD.
  • Fietssnelwegen, een nieuwe trend die ook vraagt om nieuwe manieren van gladheidsbestrijding. We vragen de beleidsmakers om hun mening als het gaat om deze en andere nieuwe wegconcepten.
Meld u nu aan >>

Tot ziens

in 2021!

Aanmelden nieuwsbrief

Follow us